wandelnetwerk

Volgens de overlevering hebben de norbertijner monniken van Marken een dam gelegd in de veenrivier de Leek. Hieromheen groeide sinds de 13e eeuw een nederzetting van vissers, boeren en ambachtslui, werkend en wonend op terpen. Door zijn strategische ligging aan de Zuiderzee en de Purmer Ee – de brede uitwatering van het Purmermeer – groeide Monnickendam uit tot een handelshaven, gestimuleerd door de graven van Holland in de vorm van handelsprivileges en stadsrechten (1355). De grote bloei van het damstadje voltrok zich in de jaren 1550 tot 1580, toen veel kooplieden uit het Spaansgezinde Amsterdam zich er vestigden. Vol verwachting werd de stad in 1575 westwaarts ‘uitgelegd’, maar concurrent Amsterdam sloot zich in 1578 alsnog bij de Opstand aan. Tevens begon de haven te verzanden. Stagnatie en verval zetten in. Pas in de jaren 1950 kon de uitleg van 1575 volgebouwd worden.

Lees hier een leuk verslag van een wandeling Marken die start in Monnickendam.

Lees hier een leuk verslag van een zondagmiddag wandeling in Monnickendam.

Bekijk hier een fotoverslag van een wandeling in januari 2016.
Bekijk hier een fotoverslag van een wandeling in augustus 2016.