wandelnetwerk

Schagerbrug ontstond kort na de inpoldering van de Zijpe (1597) op een kruispunt van land- en waterwegen. De huizen van de boerenarbeiders, ambachtslieden, beurtschippers en winkeliers stonden vooral langs de Groote Sloot, de lange doorgangsvaart van de polder. Schagerbrug was vroeger het bestuurlijk centrum van de polder. Het polderbestuur bestaande uit de dijkgraaf, ingelanden, secretaris en penningmeester vergaderde sinds 1785 in de koepelkamer van de herberg Het Wapen van de Zijpe, schuin aan de overkant van de brug.

De blauwe route loopt via de beschutte Ruigeweg naar ’t Ananas, een stolpboerderij uit 1900 in het kleine Ananasbos. Langs het nieuwe gemaal aan het Noordhollandsch Kanaal en het voormalige jaagpad naar het Kanaal Stolpen-Kolhorn bij de klapbrug en terug via de grasdijk.

De groene route loopt via de oude trambrug over de Groote Sloot, langs het voormalige tramstation van Schagerbrug (nu woonhuis, J.A. de Boerstraat 9) en zo de nieuwe waterberging in. Terug via een oude zeedijk van West-Friesland.

De rode route loopt samen op met de groene, maar steekt terug langs het voormalige gemeentehuis aan de Schagerweg (deels nog Zijper Museum).