wandelnetwerk

Vanaf dit startpunt begint de blauwgemarkeerde Tolkeroute. Deze route gaat door het oude terpengebied aan de zuidkant van de stad. Over oude trambanen, (on)verharde land- en dijkweggetjes, vaart- en terppaden.