BROEDSEIZOEN 2022: HOUD REKENING MET AFGESLOTEN PADEN

BROEDSEIZOEN 2022: HOUD REKENING MET AFGESLOTEN PADEN afbeelding

Van 15 maart tot en met 15 juni gelden er regels voor het vogelbroedseizoen. Kies voor een andere route of plan een alternatieve route

Het broedseizoen
Om beschermde weidevogels in alle rust te laten broeden zijn bepaalde onverharde wandelpaden tijdelijk afgesloten. Kies voor een andere starpuntroute of plan met de routeplanner een alternatieve route. Exacte broedperioden verschillen per vogelsoort. Sommige vogels beginnen in februari al met broeden en andere broeden nog in augustus. Soms zijn paden daardoor al eerder of langer dan de bovengenoemde periode afgesloten

Een goede voorbereiding is het halve werk
Voorkom verhindering van je route. Controleer vooraf of deze door een broedgebied loopt.

  • Op onze website staat een melding bij de routebeschrijving. Onder ‘kenmerken’ vind je een blauw vogelicoon met daarbij de periode van sluiting.
  • Wanneer je in de wandelapp een route opslaat, staat deze melding op de pagina ‘route info’. Bij ‘traject info’ staat dit vogelicoon achter ‘kenmerken’.

Deze vermelding staat ook op de startpanelen in het veld.

Een kijkje in de nesten
Ben je benieuwd hoe het er in de nesten aan toegaat? Vogelbescherming Nederland laat je op beleefdelente.nl live meekijken via verschillende webcamera’s in de nestkasten van onder andere de koolmees, ooievaar en slechtvalk.