Spring naar inhoud

BROEDSEIZOEN 2024: HOUD REKENING MET AFGESLOTEN PADEN

BROEDSEIZOEN 2024: HOUD REKENING MET AFGESLOTEN PADEN afbeelding

Van 15 maart tot en met 15 juni gelden er regels voor het vogelbroedseizoen. Kies voor een andere wandelroute of plan een alternatief

Het broedseizoen
Om beschermde weidevogels in alle rust te laten broeden zijn bepaalde onverharde wandelpaden tijdelijk afgesloten. Kies een andere wandeling of plan met de routeplanner een alternatief. Exacte broedperioden verschillen per vogelsoort. Sommige vogels beginnen in februari al met broeden en andere broeden nog in augustus. Soms zijn paden daardoor al eerder of langer dan de bovengenoemde periode afgesloten

Een goede voorbereiding is het halve werk
Voorkom verhindering van je wandelroute en controleer vooraf of deze door een broedgebied loopt.

  • Op onze website en app staat bij de routebeschrijving altijd aangegeven op welk traject een broedseizoen is. Onder ‘kenmerken’ vind je een blauw vogelicoon met daarbij de periode van sluiting.
  • Tijdens een broedseizoen is bovenaan de routepagina aangegeven dat een route deels gelsoten is. Op de routekaart en in de routeplanner is een gesloten traject gemarkeerd met een sluitingsteken en een rode stippellijnTijdens de broedperiode is het plannen over een gesloten traject niet mogelijk.    

Deze broedperioden staan ook vermeld op de startpanelen in het veld.

Een kijkje in de nesten
Ben je benieuwd hoe het er in de nesten aan toegaat? Vogelbescherming Nederland laat je op beleefdelente.nl live meekijken via verschillende webcamera’s in de nestkasten van onder andere de koolmees, ooievaar en slechtvalk.