wandelnetwerk

Blaricum is – net als Laren – een brinkdorp, ontstaanin de vroege middeleeuwen op een oeroude stuwwal van zand, grint en leem. Hier stonden rond 1500 een kerk en wat boerderijen. Rond die dorpskern lagen schrale akkertjes, de ‘engen’.Hogerop lagen gemeenschappelijke heidevelden en weiden voor de schapen en koeien. Rond 1880 werd ook Blaricum als schilderachtig dorp ontdekt door kunstenaars, schrijvers en dichters. En met hen kwamen de forenzen met de stoomtram. De meeste boeren zijn verdwenen, maar het karakter van het dorp is gebleven.