wandelnetwerk

Het Naardermeer is het oudste Natuurmonument van Nederland. Het protest van natuurliefhebbers als de onderwijzer Jac. P. Thijsse tegen het dumpen van afval in deze ‘waardeloze plas’ leidde in 1905 tot de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten.

In tegenstelling tot de veenplassen in de buurt is het Naardermeer een natuurlijk meer. Ontstaan in de laatste ijstijd, als laagte in het glooiende dekzand aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf de 17e eeuw zijn meerdere pogingen ondernomen het meer in te polderen. Daarvan getuigen de kaarsrechte vaarten in het gebied. Het meer wordt nu beschermd als Europees Natura 2000-natuurgebied. De randen bestaan uit rietland en moerasbos. De weiden eromheen worden begraasd door galloways. Bovenal is het Naardermeer een oase voor talloze vogels. En wie weet ziet u op een warme dag een ringslang door het water glijden.