wandelnetwerk

Laren is bovenop een van de Gooise stuwwallen ontstaan, in de vroege middeleeuwen, rond het St. Janskerkhof. Pas later schoof het naar de rand van de stuwwal. Hier rond de ‘brink’ en zijn drinkvijver stonden rond 1500 een kerk en zo’n 65 boerderijen. Rond die dorpskern lagen schrale akkertjes (engen). Hogerop lagen heidevelden en lager de weiden (meenten) voor de schapen en koeien. Rond 1880 werd Laren ontdekt door vele kunstenaars, schrijvers en dichters. En met hen kwamen de forenzen met de stoomtram. De meeste boeren zijn verdwenen uit het ooit boerendorp, maar het landelijke karakter is gebleven.