wandelnetwerk

Bij Lutjebroek kunt u zien hoe polder Het Grootslag er tot pakweg 1970 uitzag. Talloze slootjes staan haaks of diagonaal op de paar wegen waaraan de huizen staan. Wegen waren er amper, de tuinders brachten hun koopwaar in schuiten met ‘kloeten’ (vaarbomen) naar de veiling. De ruilverkaveling maakte van de vaarpolder een rijpolder, alleen de polders tussen Lutjebroek en de middeleeuwse Kadijk zijn de dans ontsprongen. De wandelingen vanaf Lutjebroek laten u kennismaken met het eilandenrijk. Vanaf De Horn ziet u links en rechts de trekgaten tussen de huizen door. De geschiedenis van Lutjebroek is natuurlijk nauw verbonden met die van Grootebroek. Maar zoals uit de naam al een beetje blijkt heeft moerasdorp Littekebroek of Luttekebroec (Westfries voor Kleinebroek) nog echt het dorpse kunnen behouden.

 

Let op: er wordt aan de website gewerkt en daarom zijn een aantal routes digitaal nog niet actueel.