wandelnetwerk

Het Spanderswoud hoorde vroeger als ‘achterbos’ bij de gelijknamige buitenplaats aan de ’s-Gravelandsevaart en is aangelegd als productiebos vanaf 1770. Op de schrale zandgrond deden de bomen het niet zo goed als op de ’s-Gravelandse buitenplaatsen. Het bos leverde daarom vooral geriefhout op. Het Spanderswoud wordt sinds 1980 omgevormd van een houtproductiebos naar een natuurlijk bos. Dit wordt bereikt door het neerhalen en laten liggen van bomen. Met meer zonlicht krijgen jonge bomen, struiken en kruiden een kans. De aanwezige heideveldjes zijn restanten van het uitgestrekte heidegebied dat hier lag. De variatie aan planten en dieren is sterk toegenomen.

Routemarkering nog in aanleg, gereed eind 2019.