wandelnetwerk

Het Naardermeer is het oudste Natuurmonument van Nederland. Het protest van de Amsterdamse leraar Jac. P. Thijsse tegen het dumpen van afval in deze ‘waardeloze plas’ leidde in 1905 tot de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten. Het meer wordt nu beschermd als Europees Natura 2000 natuurgebied. De randen bestaan uit rietland en moerasbos. De weiden eromheen worden begraasd door galloways. Bovenal is het Naardermeer een oase voor talloze vogels.