wandelnetwerk

Rond 2015 is het Aagtenpark geheel op de schop genomen. De bodem is gesaneerd en het parcours van de wielervereniging BRC Kennemerland is verlegd. Dat maakte het mogelijk om speel- en ligweiden te creëren, bomen en struiken aan te planten en fiets- en wandelpaden aan te leggen.