wandelnetwerk

Barsingerhorn is niet voor niets een Provinciaal Beschermd Dorpsgezicht – het eerste en enige in Noord-Holland. Dit oost-west gerichte lintdorp met zijn stolpboerderijen en Regthuys in renaissancestijl (1622, later raadhuis) heeft een lange voorgeschiedenis. Het begon als middeleeuws dorp, gebouwd op terpen aan de zuidkant van een oude dijkweg (de huidige, door essen omzoomde Heerenweg). In 1415 kreeg het stadsrechten, maar het bleef een dorp. Het noord-zuid gerichte verkavelingspatroon in de polders is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd. Ook dat is heel bijzonder.