wandelnetwerk

De Haukes is een sfeervol dijkdorpje aan een oude haven. Vroeger legde hier naast de vissersschepen de postboot van het vaste land aan. Die boot moest aanvankelijk van ver komen: eerst vanuit Oudesluis in de Zijpepolder (sinds 1597), later vanuit Nieuwesluis in de Wieringerwaard (sinds 1611) en nog later vanaf de monding van het Oude Veer in de Anna Paulownapolder (sinds 1847). De overtocht moet toen vanwege de rechte wierdijken veel indruk gemaakt hebben op de reizigers. Zo heeft F. Allan het in zijn Wieringengids uit 1855 over ‘witte wierdijken die het voorkomenhebben van kleine krijtbergen’.