Startpunt De Poel

Het Rijk der Duizend Eilanden is een goede naam voor het Wormer- en Jisperveld, kortweg Het Veld. Hier liggen ook ontelbaar veel groene eilandjes, omzoomd door blonde rietkragen en grillige slootjes, hier en daar uitgewaaid tot brede veenstroompjes en poelen. Er zijn restanten te zien van lange legakkers en trek- of petgaten: sporen van ‘wilde’ turfwinning. Het Veld is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Het Twiske een rimboe gebleven en niet vergraven tot een recreatiegebied. De rimboe vormt een sterk contrast met het stenige industrielandschap op de Zaanoevers. Een nadeel voor de wandelaar is dat je het veld niet in kunt; je moet eromheen. Toch valt er vanaf de randen nog veel van het vogelrijke Veld van Natuurmonumenten te zien en te horen.

Het Ommetje Wormer (rood) loopt langs de randen van het dorp en over de ringdijk van de Enge of Kleine Wormer, drooggemaakt in 1638. U loopt terug langs de historische ‘Zaanwand’ aan de Veerdijk, met deels hergebruikte fabrieken en pakhuizen. Deze route was ommetje van de maand 2018. Lees hier verslag van wandeljournalist Joop Duijs. 

Het Ommetje Schaalsmeer (groen) loopt rond een kleine, strakke droogmakerij uit 1631. Honden zijn verboden.