wandelnetwerk

De Rijd is van oorsprong een veenmeertje dat vóór de ruilverkaveling van 1970-1974 de zuidgrens vormde van de Kostverlorenpolder – gezien de naam kennelijk een financiële tegenvaller. In 1975 is er op de noordoever van het meertje een recreatiegebied aangelegd met bungalows, jachthaven, zwembad, restaurant, speel- en ligweiden. Het ligt nu verscholen in het groen achter de dijk van het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. Dat kanaal is in 1938-1942 aangelegd als een werkverschaffingsproject en is in feite een verdieping en verbreding van de oude Herbergsloot.

• De gele De Rijdroute is een ommetje rond het recreatiegebied zelf, deels over de grasdijken op de oostoever van het kanaal. Ook gaat de route over de Westerweg en de sfeervolle Dorpsstraat van Nieuwe Niedorp.

• De rode Leijerroute gaat aan de overkant van het kanaal verder, in het voetspoor van het Noord-Hollandpad. Bij de Leierbrug verlaat de route de grasdijk en keert terug via de Leijerdijk naar de zuidbuurt van Nieuwe Niedorp.

• De paarse Verlaatroute loopt via het dijkbuurtje Terdiek en de kerkruïne naar ’t Verlaat, de vroegere sluis van Niedorp (het tegenwoordige Oude Niedorp). Hier werden tot 1942 schepen geschut van de Westerlangereis, een middeleeuwse boezemvaart, en de oude Niedorpervaart, later verdiept en verbreed tot het kanaal Alkmaar-Kolhorn.