wandelnetwerk

De Weelen ligt aan de lange Kadijk midden in Polder Het Grootslag. De ontginningsdijk zelf is er niet meer, maar de Lutjebroekerweel verwijst met zijn naam naar een dijkdoorbraak (‘weel’, elders ‘wiel’ of ‘waal’ is een doorbraakkolk). Het gebied is uniek, omdat het een van de laatste stukjes vaarpolder in Het Grootslag is. U kunt u voorstellen hoe tuinders hier op hun smalle akkertjes de kost verdienden. Met volgeladen dekschuiten ‘kloetten’ ze hun kolen en aardappelen door de brede sloten naar de veiling. Nu is De Weelen een stukje waterrijke natuur van Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met bosjes en weiden. Het eilandenrijk is geliefd bij talloze soorten vogels, zoals eenden, rietvogels en veel soorten zangvogels.