wandelnetwerk

Het naoorlogse kopstationnetje is helaas niet zo fraai als zijn voorganger. Dat was gebouwd in 1865 in een grootse neo-romaanse stijl. Het stoomtijdperk met z’n ijzer en staal drong toen sterk door in ‘Helder’, zoals het dorp tot 1927 heette. Het oude station lag overigens een stuk noordelijker dan het huidige: midden tussen het Oude Helder in het noordwesten en de Nieuwstad bij de marinewerf en de havens. De Tweede Wereldoorlog heeft hier echter verschrikkelijk huisgehouden. In mei 1940 begon het direct met zware bombardementen van de Luftwaffe. Voor de bouw van hun Atlantikwall braken de Duitsers vervolgens het Oude Helder en het zeefront aan de noordkant af. Later in de oorlog kwamen de bombardementen van de Geallieerden daar nog overheen. Na de oorlog heeft men geprobeerd de schade zo goed mogelijk te herstellen en de stad weer op te bouwen. In drie wandelingen valt het resultaat daarvan te zien.