wandelnetwerk

Het voormalige Zuiderzeestadje Edam is ontstaan bij de afdamming van de Ye, een riviertje dat in de middeleeuwen de veenpolder Zeevang ontwaterde (‘Yedam’ werd ‘Edam’). In de 14e eeuw kreeg Edam stadsrechten en legde de stad een open verbinding naar de Zuiderzee via een havenkanaal. Sindsdien groeide en bloeide Edam, vooral door de visserij, walvisvaart, Oostzeehandel en scheepsbouw. In 1400 kwam daar nog de handel in de befaamde Edammer kaasjes bij. Door de aanleg van de Damsluis en de Zeesluis in 1569 verzandde de haven echter: de nekslag voor Edam als handelsstad.

• De Seedijckroute (groen) verkent eerst de vestingwallen. Dan loopt de route de open Zeevangpolder in: via een boerenlandpad (Zeedampad) loopt u de graskruin van de oude ‘seedijck’ op. Verderop ziet u van bovenaf het voormalige Fort bij Edam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam (1885-1914, Werelderfgoed). Honden zijn verboden. Tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juni) is deze route niet toegankelijk.

• De Yeroute (blauw) volgt deels het oude voetpad langs de Ye, om in Volendam terug te keren over de oude Zuiderzeedijk van de Zuidpolder.

• De Purmer Hekkenroute (paars) is een lange dagwandeling over de deels onverharde ringdijk van de Purmer, een polder die is drooggemaakt in 1622. Honden zijn verboden.