wandelnetwerk

Het gebied hier ontleent zijn naam aan een oud moeras, op oude kaarten Egboet geheten, ingeklemd tussen middeleeuwse vaarten als de Boxweide en de Gouw. Tijdens ruilverkaveling in de jaren 1970-1980 werd het omgetoverd tot een natuur- en recreatiegebied, het Egboetswater. Inmiddels is het een gevarieerd bos met ‘oude’ bomen, struiken, vermolmde stammen met paddenstoelen en mos. U komt er naast zang­vogels en konijnen ook uilen en andere roofvogels tegen. Op en om de vele waterpartijen zijn watervogels, libellen en vleermuizen te zien. Het gebied strekt zich naar het zuidwesten toe uit langs genoemde vaarten tot in de 19e-eeuwse Sluispolder en zijn nieuwe waterberging bij het dorpje Hauwert.