wandelnetwerk

Het dorpje Hauwert heeft zijn ontstaan te danken aan de ontginning van het dikke veenpakket hier, tussen 800 en 1300 na Chr. De eerste pioniers, afkomstig uit het Friese terpengebied, opereerden vanuit het noorden: ze voeren met hun bootjes het uitgestrekte moerasbos in. Dat bestond uit veenmos en heide met elzen en berken. De boeren groeven sloten om het hoogveen te ontwateren – in zuidwaartse richting, zoals nog steeds aan de kavels te zien is. Aan de achter- en zijkanten wierpen ze kades op om water uit de nog onontgonnen veenwildernis te houden. Ergens midden in het blok bouwden ze hun houten hutten, bij de ‘uithof’ (buitenboerderij) van een Fries klooster. En zo groeide Hauwert uit tot een lintdorp van boeren en vissers, een dorp dat in de loop van de tijd door ontwatering en inklinking zo’n twee meter zakte.