wandelnetwerk

Beschrijving
De strandwal waarop Heiloo ligt is ongeveer 2500 voor Chr. door de zee gevormd. De strandwal van Egmond aan den Hoef is pas rond 1000 voor Chr. ontstaan. De lagergelegen gebieden tussen de strandwallen waren niet geschikt voor bewoning. Tot de jaartelling was dit het stroomgebied van het Oer-IJ dat bij Castricum uitmondde in zee.

De verbindingsweg tussen Heiloo en Egmond werd rond 1850 aangelegd als werkverschaffingsproject en loopt dwars door de strandvlakte. De vijvers ten noordwesten van Heiloo zijn ontstaan tijdens de aanleg van deze Zeeweg. 

De oranje route loopt langs een aantal grote vijvers in het recreatiegebied De Noorderneg.

De paarse route loopt door en rond Heiloo.

De blauwe route gaat rond de Vennewaterspolder. De kronkelende sloot in deze polder geeft nog steeds aan hoe het vroegere Oer-IJ daadwerkelijk heeft gelopen.

Dichtstbijzijnde adres voor navigatie
Zeeweg 414, 1852 CV in Heiloo.

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
Zeeweg 414, 1852 CV in Heiloo.

Dichtstbijzijnde station of bushalte
Bushalte Heiloo, Westerzij. Buslijn 407.