wandelnetwerk

De woonlinten van Hem en Venhuizen lopen in elkaar over. Hem dankt zijn naam aan het woord ‘hem’ of ‘ham’: een landtong waarop mensen gingen wonen. Evenals Ven- ofwel ‘Veenhuizen’ lag Hem in het veen. Toen pioniers in de middeleeuwen de metersdikke laag veen ontgonnen door sloten te graven, ontstonden lange smalle kavels, doorsneden door dwarssloten. Door die ontwatering klonk het veen in en daalde de bodem. De stijgende zeespiegel vernatte Westfriesland en stormvloeden dwongen tot bedijkingen, zoals de Westfriese Omringdijk, hier Zuiderdijk genoemd.