wandelnetwerk

Hobrede is van oorsprong een middeleeuws vissers- en akkerboerendorp in de grote veenpolder Zeevang, ressorterend onder de Heerlijkheid Oosthuizen. Tussen 1100 en 1300 is het moerassige, met elzen, berken en heide begroeide hoogveen ontgonnen door boerenkolonisten vanaf het veenriviertje de Drey (genoemd naar een ‘draai’ of bocht in de rivier). Schuin op het stroompje werden sloten gegraven en midden in het land werden houten hutten gebouwd. Zo ontstond het lange lintdorp Drey, langs de huidige Oud-Raeffeldamweg. Tussen 1300 en 1400 moesten de bewoners verkassen naar een drogere plek, gedwongen door wateroverlast en verlaging (inklinking) van het hoogveen. Zij vestigden zich dichter bij het Beemstermeer in Dreyerhobreden, later afgekort als Hobreed of Hobrede.