wandelnetwerk

Vanaf dit startpunt vertrekken drie routes: de blauwe loopt naar Startpunt Hondsbossche Zeewering in het zuiden, terwijl de oranje en rode route naar het noordelijker gelegen Petten gaan. Petten is herhaaldelijk door stormvloeden weggespoeld en elders weer opgebouwd. Het vroegmiddeleeuwse ‘Pethem’ lag zo’n 2 kilometer westelijker (nu zee) op een lange smalle duinenrij: het Hondsbos. Door de eeuwen heen zijn verwoede pogingen gedaan het tij te keren met de Oude Schoorlse Zeedijk (sinds 1300), de Zijperzeedijk (1597) en de Spreeuwendijk (1698). Maar pas met de brede basaltversterking van de Hondsbossche Zeewering uit 1870 werd het achterliggende land echt veiliggesteld.

De markering in het veld voor de routes vanaf dit startpunt is nog niet compleet of nog niet gecontroleerd. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Vooralsnog kunt u wel van de routes gebruik maken, maar neem dan wel een kaart mee of gebruik de gratis app, om teleurstelling te voorkomen.