wandelnetwerk

Nibbixwoud heeft zijn ontstaan te danken aan de ontginning van het dikke veenpakket hier, tussen 800 en 1300 na Chr. De eerste pioniers, afkomstig uit het Friese terpengebied, opereerden onder regie van het Friese klooster Hemelum vanuit het noorden. Ze voeren met hun bootjes via veenstroompjes het uitgestrekte moerasbos in. Dat bestond uit veenmos en heide met elzen, berken en bokshout (middelnederlands voor buxus­bomen). De oorspronkelijke naam van het dorp is hiervan afgeleid: Nieuwe of Nye Boxwoude. De boeren groeven in de lengte en de breedte van hun ontginningsblok sloten om het hoogveen te ontwateren – in zuidwaartse richting, zoals nog steeds aan de kavels te zien is. Aan de achter- en zijkanten wierpen ze kades op om het water uit de nog onontgonnen veenwildernis (‘woud’) te houden. Ergens midden in het blok bouwden ze hun houten hutten. En zo groeide Nyeboxwoude uit tot een lintdorp van boeren en vissers, dat in de loop van de tijd door ontwatering en inklinking zo’n twee meter zakte.