wandelnetwerk

Petten is herhaaldelijk door stormvloeden weggespoeld en elders weer opgebouwd. Het vroeg-middeleeuwse ‘Pethem’ lag zo’n twee kilometer westelijker (nu zee), op een lange smalle duinenrij: het Hondsbos. Door de eeuwen heen zijn verwoede pogingen gedaan het tij te keren. In het zuiden en oosten met de Oude Schoorlse Zeedijk (sinds 1300) en de Zijperzeedijk (1597). Met de waterwolf aan de noordkant werd vanaf 1698 afgerekend door de Spreeuwendijk. Maar pas met de brede basaltversterking van de Hondsbossche zeewering uit de jaren 1870 werd deze echt stormbestendig. Petten leek gered. Tot 1943, toen de Duitsers het (derde) dorp afbraken voor hun Atlantikwall. Het huidige Petten is het vierde.