wandelnetwerk

De grote dijkkolk Schagerwiel is ontstaan tijdens de grote overstromingen van de 12e en 13e eeuw, na doorbraken van de Westfriesedijk in 1170 en 1248. Die dijk boog toen bij Sint Maarten scherp oostwaarts richting Valkkoog − bij het wiel heet hij nog steeds Oudedijk. Burghorn, de oudste polder van Holland bestond toen nog niet: dat was slikland dat pas na het leggen van de Nieuwedijk in 1461 op de zee veroverd en ontgonnen kon worden, op initiatief van Willem de Bastaard, de eerste Heer van Schagen. Het huis dat hij liet bouwen is in de loop van de tijd verdwenen, evenals de rest van het dorpje ‘Burchhorne’.