wandelnetwerk

In Slootdorp verrezen in 1931 de eerste echte woningen in de net drooggemaakte Wieringermeer (1930). Het waren de opvolgers van de woonbarakken van de polderwerkers en hun gezinnen in wat toen weinig romantisch ‘Sluis 1’ heette. Die eerste woningen lagen bij de kruising van verschillende vaarten aan een doorgaande weg en een langgerekt, door gazons en ventwegen omzoomd dorpsplein, de Brink. Allemaal volgens het dorpenplan van de Delftse planoloog en architect Granpré Molière, waarin de indeling van oud-Hollandse brinkdorpen het ideaal was. Aan die brink moesten winkels en kerken staan, iets verder weg de scholen, sportvelden, plantsoentjes en begraafplaatsen. Rondom zo’n dorp zouden de wegen omzoomd worden door groenstroken, bosjes en bomen. En de boerderijen moesten in verschillende traditionele typen gebouwd worden: grote schuren met zadel- of wolfsdaken en daarnaast, daarvóór of daarachter de boerenhuizen, met erfbeplanting rondom.