Startpunt Tolweg

Bij startpunt Tolweg staat u aan de Kadijk, de middeleeuwse Dwarsdijk die de pioniers van toen aanleg­den om de vanaf het noorden ontgonnen veenwildernis te beschermen. Van de dijk ziet u niets meer, die is afgegraven toen de Omringdijk voldoende bescherming bood. De brede sloot Kadijk is er nog wel, net als de vele slootjes van De Weelen. Tuinders en boeren wisten hier een bestaan op te bouwen. Ze verbouwden er kolen en aardappelen en hielden wat vee. De grootschalige ruilverkaveling van de jaren 70 maakte een einde aan het vaak moeizame tuindersbestaan, maar had ook grote gevolgen voor het eeuwenoude landschap. Sloten werden gedempt, wegen en bruggen aangelegd. Van vaarpolder naar rijpolder. Al wandelend vanaf de Tolweg kunt u dit met eigen ogen zien. Mooi is het contrast met het pad door De Weelen. U loopt langs de Klokkeweel en de Ruiterweel richting Lutjebroekerweel. Herinneringen aan rampzalige dijkdoorbaken van weleer.

 

  • De Kadijkroute (oranje) is een lange rondwandeling die de bebouwde kom van Hoogkarspel verbindt met De Weelen en de Kadijk. U wandelt langs de Tolweg, waar de stad Medemblik bijna twee eeuwen tol hief. Langs slootjes tussen bebouwing slingert u door Hoogkarspel. Ten noorden van de Streekweg, de oude ontginningsbasis in De Streek, komt u in natuurgebied De Weelen. Via een ruig boerenlandpad bereikt u de Kadijk. Het natuurpad De Weelen is een echte verrassing. Aan het weelderige pad met aan weerszijden water ziet u een grote schare vogels en ook vele vlinders.

Let op: er wordt aan de website gewerkt en daarom zijn niet alle routes digitaal actueel.