Startpunt TOP Middelpolder

De Middelpolder is een vogelrijk gebied. Er leven veel weidevogels zoals de kievit, de grutto, de wulp, de zilverreiger en de tureluur. In het voorjaar en de zomer zijn hier altijd wel lepelaars te zien, in de winter smienten en andere eendensoorten. Buiten het broedseizoen kunt u door de weilanden lopen.

De wijde omgeving ten zuiden van Amsterdam was vroeger één groot laagveengebied, waar op grote schaal turf werd gedolven. De turven werden op een smalle strook land te drogen gelegd voordat ze als kostbare brandstof naar de stad werden vervoerd. De smalle strook bij Buitenveldert kreeg de naam ’t Kleine Loopveld en stond al in 1575 op de kaart. U wandelt hier zowel door de beneden- als de bovenlanden. De peilverschillen zijn het beste te zien vanaf de Machineweg en de Bankrasweg.

  • Het Ommetje Middelpolder (geel) is een kortere rondwandeling langs sportvelden en de Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom. Ten zuiden van de begraafplaats is het uitgestrekte recreatie- en natuurgebied te vinden, dat veel afwisseling biedt tussen bosjes en wei- of hooilanden.
  • De Kalfjesroute (blauw) komt langs herberg Klein Kalfje. Al sinds 1670 staat hier op de hoek bij de Amstel een herberg, genoemd naar de eerste eigenaar Jan Claesz Kalf. De route voert ook langs de oevers van de Amstel en door open weidelandschap.
  • De Middelpolderroute (paars) is een langere rondwandeling dwars door de weilanden. De route gaat veel over boerenlandpaden met overstapjes en zelfs een trekpontje.