Startpunt TOP Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel ligt ingeklemd tussen de Amstel en de ringdijk van de Bovenkerkerpolder. De polder ligt op zo’n vijf meter onder NAP. Het land valt vanaf de dijk een paar meter naar beneden. Elf windmolens hebben de polder in 1769 drooggemalen. De Nesserlaan heette vroeger Kruisweg. Samen met de Middenweg vormde deze het geraamte van de droogmakerij. De polder is nu een groene long tussen de bebouwing van Amstelveen en Uithoorn. In 2019 hebben vrijwilligers van het IVN langs de Middenweg op het land van tien boeren een 4 km lange ‘weide vogelboulevard’ ingezaaid. Grutto’s en kieviten kunnen in de kruidenrijke strook schuilen en fourageren.

  • De Hollandse Dijkroute (blauw) is een ronde over het jaagpad aan de Amstel, langs de pont bij Nessersluis naar de Hollandse Dijk in Uithoorn. Vanaf de Middenweg maakt u twee ommetjes over nieuwe paden door het boerenland.
  • De Molengangroute (rood) gaat door het polderland ten noorden van het dorp. Via de ringdijk wandelt u naar de plek waar vroeger drie molengangen op de bovenlanden uitwaterden. Van het molenpark is één molenstomp bewaard gebleven. Let op: honden niet toegestaan en niet toegankelijk tijdens het broedseizoen.
  • De naam Kruiswegroute (paars) is een verwijzing naar de historische naam en de vorm van de droogmakerij. Vanuit het dorp wandelt u over het jaagpad aan de Amstel naar het schelpenpad langs de Nesserlaan. Op de kaarsrechte Middenweg valt volop te genieten.