wandelnetwerk

Beschrijving
Vanaf 1905 tot de jaren ‘50 liep hier een tramlijn van Alkmaar naar Bergen aan Zee. De bekendste locomotief was Bello, die nu te bezichtigen is in het stoomtrammuseum in Hoorn. Ten noorden van de oude tramlijn ligt een vlakte die het Schulpvlak heet. Deze naam verwijst naar het winnen van schelpen, wat vanaf de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw een belangrijke bron van inkomsten was. De schelpen werden verbrand tot kalk voor metselspecie. Het duinbos werd vanaf 1900 op grote schaal aangeplant. De aanplant van bomen was met name bedoeld voor houtproductie en recreatie.

De oranje en paarse routes brengen u vanuit de duinen het weidegebied in, waar in het voorjaar vele weidevogels geschikte plekjes vinden om te broeden. 

In de duinen lopen routes van verschillende afstanden langs oude eiken, open duin, heide en dennenbossen. Vooral de heidevelden zijn uniek voor de Nederlandse duinen. Het Lange Vlak, Bouwvlak en Schulpvlak zijn namen van een aantal valleitjes die u doorkruist.

logo PWN // logo_pwn_verkleind.jpg (584 K)De duinen van het Noordhollands Duinreservaat beschermen het achterland tegen de zee, spelen een belangrijke rol bij de waterwinning en vormen een buitengewoon waardevol natuur- en recreatiegebied. Van oudsher gebruikten kustbewoners het duinterrein en het bos op allerlei manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Bomen, takken, zand, heide en nog veel meer konden zij gebruiken. Dit gebruik in het verleden heeft mede invloed gehad op de verscheidenheid van planten in het gebied. Op verschillende plaatsen komen nog oude bouwlandjes voor.

In het duingebied bevindt zich de overgang van kalkrijke naar kalkarme duinen. Eiken-, beuken- en berkenbos met af en toe wat zwarte dennen wisselen elkaar af. Heidevelden, meertjes en speelvelden zijn er te vinden langs de mooi aangelegde paden. In de herfst zijn langs deze paden veel soorten paddenstoelen te zien. Een schaapskudde met herder zorgt voor de begrazing van heide en grasgebied. De kans is groot dat u ze zult ontmoeten. Op andere plaatsen kunt u Schotse Hooglanders, Exmoorpony`s en Konikpaarden tegenkomen. Vanaf uitkijkduinen heeft u regelmatig een prachtig uitzicht en vergezicht over de omgeving.

Toegankelijkheid
De routes gaan deels door het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Om dit gebied te kunnen bezoeken, heeft u een PWN-duinkaart nodig. Klik hier voor meer informatie. Honden zijn in het Noordhollands Duinreservaat toegestaan, maar moeten altijd aangelijnd zijn.

De oranje en paarse routes lopen ook door weidegebieden, waar een hondenverbod geldt. Ook zijn deze routes tijdens het broedseizoen (15 maart - 1 juli) niet toegankelijk. Het hoogheemraadschap werkt hier aan een nieuwe waterberging. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de toegankelijkheid van wandelroutes. Kijk hier voor de meest actuele informatie.

Dichtstbijzijnde adres voor navigatie
Zeeweg in Bergen (NH)

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
ingang Noordhollands Duinreservaat / Uilenvangersweg.

Dichtstbijzijnde station of bushalte
Bushalte Bergen (NH). De Franschman. Buslijnen 407 en 410.