wandelnetwerk

Het dorp Ursem, de naam uit te spreken met de klemtoon op de laatste lettergreep, ligt aan het zuidelijke deel van de Westfriese Omringdijk. De naam van het dorp is afgeleid uit Urisheim, zo blijkt uit een lijst van bezittingen van de Abdij van Egmond uit 1083. Oorspronkelijk lag de kern van het dorp op de plek waar nu de hervormde kerk staat, later werd de dijk als verbindingsweg tussen Alkmaar en Hoorn belangrijker als vestigingsplek.