wandelnetwerk

Veenhuizen is een middeleeuws veenontginningsdorp. Het omliggende land is een ‘druipland’. Door de vroegere turfwinning zakte de bodem in. Zompige weilanden waren het gevolg. De kleine eilandjes die her en der boven het water uitstaken, waren de druiplanden. Tijdens de inpoldering (1630) kwamen de oude stukjes grond in de nieuwe polder te liggen. U herkent ze aan de hogere ligging in het landschap. Vergeet niet om voor of na uw wandeling het praalgraf van Reinout van Brederode te bezoeken. In de 17de eeuw was hij ‘Heer van Veenhuizen’. Adellijke grootgrondbezitters, ‘heren’, noemden hun nieuw verworven gebied vroeger een ‘Heerlijkheid’. Zijn graf staat in een aparte ruimte naast de kerk. Kijk ook eens naar de bronzen klok (1460) in de stalen klokkenstoel naast de kerk. Klok en graftombe zijn beide een rijksmonument.