wandelnetwerk

Vroeger werd Venhuizen wel ‘Veenhusen’ genoemd. Die naam spreekt boekdelen: een huizenbuurt in het veen, en niet bij een vennetje. Dat veen was ontstaan toen de Noordzee het getijdenlandschap niet meer kon overstromen en de wadplaten geleidelijk met een metersdikke laag veen werden overdekt. In de middeleeuwen begonnen pioniers het veen te ontginnen: door sloten te graven. Zo ontstonden lange smalle kavels, doorsneden door dwarssloten. Door die ontwatering klonk het veen in en daalde de bodem. De stijgende zeespiegel en stormvloeden dwongen tot bedijkingen, zoals de Westfriese Omringdijk, hier Zuiderdijk genoemd. In die dijk moesten spuisluizen bij eb het overtollige water in de Zuiderzee lozen. Later kwamen hier windmolens, gevolgd door gemalen.