wandelnetwerk

Vóór de droogmakerijen in de jaren 1550-1590 lag hier een archipel van eilandjes in rietlanden en meertjes. Waarland werd dan ook geschreven als Waertland (laagland). Het is ontstaan in de middeleeuwen door ontginning van het hoogveen. Op stafkaarten uit 1865 valt op dat hier tuinderijen lagen met lange, smalle kavels. De naoorlogse ruilverkaveling heeft dit karakteristieke landschap grotendeels uitgewist. Maar er blijft nog veel te zien en te beleven. Bijvoorbeeld in de groene natuurzone langs het Kanaal Alkmaar- Kolhorn. En in het natuurreservaat Boomerwaal, een restant van een dijkdoorbraak.