Startpunt Waarland

Vóór de droogmakerijen in de jaren 1550-1590 lag hier een archipel van eilandjes in rietlanden en meertjes. Waarland werd dan ook geschreven als Waertland (laagland). Het is ontstaan in de middeleeuwen door ontginning van het hoogveen. Op stafkaarten uit 1865 valt op dat hier tuinderijen lagen met lange, smalle kavels. De naoorlogse ruilverkaveling heeft dit karakteristieke landschap grotendeels uitgewist. Maar er blijft nog veel te zien en te beleven. Bijvoorbeeld in de groene natuurzone langs het Kanaal Alkmaar- Kolhorn. En in het natuurreservaat Boomerwaal, een restant van een dijkdoorbraak.

  • Het Ommetje Schaapskuilmeer (oranje) komt langs de Waertmolen en gaat westwaarts door de polder via een boerenlandpad. Door de Bleekmeerpolder volgt de route de graskade op de noordoever van genoemd kanaal.

  • Het Klein Rondje Waarland (groen) gaat door het oude dorp en via de doodlopende Oostkade naar de hoge voetgangersbrug (‘kwakel’) over de Boomervaart. De route loopt over de graskade langs het Kanaal en terug naar het dorp over de onverharde Waardkade, op de zuidoever van genoemd kanaal. Op de boerenlandpaden zijn honden niet toegestaan.