Startpunt Warmenhuizen

Warmenhuizen is van oorsprong een buurt van huisterpen of ‘wallen’ (Oostwal, Oude Wal), in de vroege middeleeuwen opgeworpen met klei en wier door kolonisten uit Schoorl. Dit duindorp lag aan de andere kant van de Rekere, een zeekreek. Vandaar ook de naam ‘Scorlewalth’ (Schoorlwoud) voor dit venige gebied met moerasbos. De wallen waren met elkaar verbonden door voetpaadjes en opgehoogde kreekoevers. Van hieruit werd het omliggende hoogveen ontwaterd en als akkertjes ontgonnen. Na de middeleeuwen daalde de bodem door inklinking van het veen en steeg het waterpeil. Zo ontstonden hier echte vaarpolders. De boeren moesten overschakelen op veeteelt en de stolpboerderij kwam in zwang. Rond 1900 kwam de tuinbouw er bij. Omdat de boerenbevolking toenam, werd het lintdorp steeds langer en breder. Naast de stolpen, rentenierswoningen en daglonershuisjes verrezen er tuinderswoningen, ‘koolboeten’ (schuren), koelhuizen en naoorlogse nieuwboouwwijkjes.

  • De groene Warmenhuizenroute is een ommetje door het dorp langs de Oude Ursulakerk (13e eeuw) en de Rooms Katholieke Ursulakerk (1873) in de Dorpsstraat, zoals de Oude Wal hier ook heet.

  • De paarse Nuwendoornroute loopt naar ’t Huys te Nuwendore, gebouwd aan de Zijpe – toen een zeebaai – door graaf Floris V ter bewaking van de dam in de Rekere bij Krabbendam.