Startpunt Westbroekplas

Vanaf dit startpunt vertrekken drie gemarkeerde wandelroutes door recreatiegebied Spaarnwoude: een typisch Hollands veenweidelandschap met twee forten van de Stelling van Amsterdam, een voormalige verdedigingslinie rond de hoofdstad (1880 -1914).

  • De groene route komt langs Fort benoorden Spaarndam en Fort bezuiden Spaarndam. Het kleinere Fort bezuiden Spaarndam, bij zeilplas Mooie Nel, heeft een piepklein museum over de Stelling van Amsterdam en een gezellig café met terras. Ander hoogtepunt is Spaarndam, ontstaan als kleine nederzetting op de plek waar het IJ uitmondde in het Spaarne.
  • Het 'Rondje Heksloot' (geel) komt ook langs het Spaarne. U wandelt langs de oude Slaperdijk – die vroeger het water tegenhield – en langs de Heksloot. De polder diende als schootsveld van de Stelling van Amsterdam en mocht niet worden bebouwd. Nu strijken er kieviten en grutto’s, maar ook ganzen en meerkoeten neer.
  • De paarse route loopt om de Westbroekplas heen en volgt de groenstroken van Velserbroek. Met Boerderij Zorgvrij, Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen, speeltuin en Spinnenbos een aantrekkelijke route voor kinderen!

Foto: Westphil Photography