Startpunt Westzaan

Westzaan vormde samen met Oostzaan het eigenlijke Zaanland, in de 11e eeuw ontgonnen vanuit de Zaan. Het kilometerslange lintdorp langs de gouw bestond uit een viertal buurten: Middel, Kerkbuurt, Krabbelbuurt (later J.J. Allanstraat genoemd) en het Zuideinde bij de Noorder IJ- en Zeedijk. De Weiver vormde een rechte knik in dit woonwerklint. Het dorp beleefde zijn bloeitijd in de 18e eeuw, toen er naast boeren veel kooplieden, walvisvaarders en molenaars woonden.

  • Het Ommetje Reef (groen) voert langs natuurgebied de Reef over trilveen, vlonders en bruggetjes, in de groene oksel van de A8. U loopt verder langs het Guisveld, een verruigd veenweidegebied. Het ommetje voert terug langs het oude Guispad en papiermolen, De Schoolmeester. Honden zijn verboden. Tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juni) is deze route niet toegankelijk.
  • De Assendelftroute (zeegroen) loopt door een klein stukje van het lintdorp Assendelft. In de uitgestrekte polders passeert u stukjes ruig natuurgebied, weilanden met vee, een pontje en een jachthaven bij de Nauernasche Vaart. Op het boerenlandpad zijn honden verboden.
  • De Nauernaroute (rood) is een wat langer ommetje om natuurgebied de Reef heen. De heenweg voert langs de Nauernasche Vaart en onderlangs de zeedijk; de terugweg loopt via het sfeervolle dorpslint, langs onder meer ’t Reght Huys.
  • Het Rondje Gouw (geel) voert om de Gouw heen, langs de groene Westzijde van Koog aan de Zaan en Zaandam.