wandelnetwerk

Archeologische vondsten van bijlen en pijlpunten bevestigen dat de omgeving van Wognum al in de Bronstijd werd bewoond. Het dorp ligt op de oeverwallen van de oude veenriviertjes de Kromme Leek en de Oude Gouw. Het omringende landschap is verrassend veelzijdig, onder andere door de verkavelingsstructuur. Ten zuidwesten van het dorp liggen de landerijtjes als een waaier rond de Grote Zomerdijk en de Rijndijk. Heel opvallend zijn hier de boomgaarden. De fruitbomen doen het goed op de zavelige bodem.