Startpunt Wormerveer

wandelnetwerk

Het station van Wormerveer biedt naar het zuiden vrij uitzicht over het Guisveld, een verruigd veenweidegebied: een eilandenrijk vol trilvenen. Wormerveer zelf is een dichtbebouwd dorp op de westoever van de Zaan. Hier woonden en werkten tussen 1600 en 1900 eigenaren van industriemolens, pakhuizen en fabrieken in houten Zaanse huizen langs de rivier – naast hun ambachtslieden en arbeiders in de padenbuurten haaks daarop.