wandelnetwerk

Zaandam ontstond als nederzetting aan de uitmonding van de Zaan in het IJ. Na de verwoesting van dit ‘Saenden’ door de Westfriezen werd het dorp in 1155 weer opgebouwd aan de oostkant van de rivier, bij de dam in de Hogendijk. Later ging men ook weer aan de Westzijde wonen. Zaandam bloeide op in de 17e eeuw, net als de rest van de Zaanstreek: het ‘Land van de Duizend Molens’ verschafte duizenden mensen werk. Houtzaagmolens schaafden planken voor tientallen scheepswerven in de Binnenzaan en de Voorzaan. Rond 1700, toen de scheepsbouw zijn hoogtepunt bereikte, liepen hier 100 tot 150 zeewaardige boten van stapel. Niet voor niets kwam tsaar Peter de Grote hier in 1697 en 1717 de kunst afkijken. Na een periode van stagnatie en verval begonnen de Zaanoevers tussen 1875 en 1940 aan hun Tweede Industriële Revolutie; ook Zaandam kwam toen onder stoom en elektra.