wandelnetwerk

Recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas die wordt omringd door speelweiden, stranden en kleine bosjes met wandel- en fietspaden. De plas is het resultaat van een grote ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het toenmalige tuindersgebied met zijn fijnmazige verkaveling werd toen op de schop genomen. Veel sloten en vaarten werden gedempt. Daardoor ontstonden grotere kavels waarop kon worden gebouwd. Er was veel zand nodig om wegen en woonwijken aan te leggen. De zandwinning leverde een diepe plas op met speelweiden en stranden die populair is bij surfers en zwemmers. Rondom de plas groeien diverse plantensoorten, waaronder koekoeksbloem en orchidee. Vogels als sperwer, smient en bonte specht komen er graag. Vanaf dit startpunt kunt u ook de verbindingsroute langs de Nauertogt volgen naar Broek op

Wil je alvast een voorproefje? Bekijk hier een drone-video van recreatiegebied Geestmerambacht. Of lees het wandelverslag van journalist Joop Duijs.