wandelnetwerk

Station Hollandsche Rading ligt precies op de grens (‘rading’) van Holland en Utrecht. In het verleden is hier heel wat strijd geleverd tussen de bisschop van het Sticht, zoals Utrecht toen genoemd werd, en de graaf van Holland. Zo vond in 1348 de Slag bij Hollandsche Rading plaats op het Laapersveld. Ooit een uitgestrekte heidevlakte aan de noordzijde, nu zwaar bebost en doorsneden door wegen en de diep ingegraven spoorlijn. Aan de noordwestkant ligt landgoed Einde Gooi, de naam spreekt voor zich. Het doodlopende Tienhovensch Kanaal is de stille getuige van een ambitieus 19e-eeuws project om de Vecht met de Eem te verbinden: roemloos verzand in de Gooise stuwwal.

Routemarkering nog in aanleg, gereed eind 2019.