wandelnetwerk

Zwarte Berg: de naam van deze beboste ‘berg’ is waarschijnlijk afgeleid van de zwarte humus- aarde waaruit de bodem bestaat. Op het hoogste punt (16 m) staan wat beuken. Ooit lag hier een golvend oerbos met veel hoge eiken en beuken, het Gooiersbos. Rond 1600 verdween het bos, doordat de erfgooiers te veel kapten en platbrandden voor hun akkertjes en hun grote schaapskuddes opkomend bos geen kans gaven. Het Gooi veranderde in een kaal landschap van golvende heidevelden. Vanaf de 17e eeuw was er weer bos, dankzij de parkbossen die grootgrondbezittersop de buitenplaatsen aanplantten. Zo ook hier, op het landgoed Hoorneboeg waar de Zwarte Berg bij hoort. Voor de ‘grote, stille heide’ wandelt u hogerop, naar de Hoorneboegse Heide.

Routemarkering nog in aanleg, gereed eind 2019.