Spring naar inhoud

Wandelnetwerk Amstelland officieel open

Wandelnetwerk Amstelland officieel open afbeelding

Ruim 300 kilometer wandelplezier onder Amsterdam is vanaf april klaar voor gebruik. Het wandelnetwerk ontsluit pareltjes en verborgen schatten tussen stad en land.

(English text below)

Wandelnetwerk Amstelland, gelegen langs de zuidkant van Noord-Holland, is donderdag 25 maart officieel geopend via een online bijeenkomst:

https://www.youtube.com/watch?v=cGkYIjSwKQI

Vanaf nu staan alle wandelingen van dit nieuwe netwerk online en zijn ze toegankelijk voor wandelaars. ‘Na vele jaren van voorbereiding is het zo ver: de opening van het wandelnetwerk Amstelland’, aldus Jan van der Meij, projectleider bij Recreatie Noord-Holland. ‘Wandelen is goed voor lijf en geest, zeker in deze coronatijd. Buiten de stad is meer ruimte om een wandeling te maken.Trek de wandelschoenen aan en ontdek verrassend Amstelland.’

Het netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Van Diemen tot Aalsmeer en van Amsterdam via Amstelveen en Ouder-Amstel naar Uithoorn. De routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. Rutger Burgers, ontwerper van deze nieuwe wandelregio, geeft aan: ‘Wandelen in het Amstelland biedt veel meer groen dan je voor de stadsranden zou verwachten. Er zitten verrassend veel exclusieve wandelpaadjes in het netwerk’. Er valt een hoop te ontdekken op de nieuwe wandelingen; vergezichten met kerkjes en molens langs de slingerende Amstel, parken, heemtuinen, pittoreske dorpjes en stille boerenlandpaden met wuivende rietkragen langs slootjes en meren. En dat alles in de achtertuin van de Amsterdamse regio! 

Wandelnetwerk Amstelland sluit aan op de wandelnetwerken van Zuid-Holland en Utrecht. Het is daarom ook voor langeafstandwandelaars een zeer interessant gebied. Bovendien loopt het Noord-Hollandpad, een langeafstandsroute dwars door Noord-Holland, deels via het Wandelnetwerk Amstelland.

Uniek is de Engelse vertaling van wandelnetwerk Amstelland op de website en in de app; zo kunnen ook niet-Nederlands sprekende wandelaars volop genieten van alle wandelingen. Via de QR codes op de borden langs de wandelroutes worden wandelaars doorgelinkt naar de vertaalde pagina's op de website van het wandelnetwerk. Ook via MEER in het menu van de wandel-app kan een taal geselecteerd worden; door op het vlag-icoon in de rechterbovenhoek te drukken kan er tussen het Nederlands en Engels gewisseld worden. Mocht deze functie op de website niet meteen werken, verwijder dan eerst even de cache met gebruik van CTR F5.

Klik hier om jouw eerste wandeling van het nieuwe netwerk te plannen: https://wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten

 Wandelnetwerk amstelland 2 // keuzepuntpaal_langs_de_amstel_uithoorn-1.jpg (158 K)
 

The new network of walking routes in Amstelland, situated on the south side of Noord-Holland, had it's official opening on Thursday 25th of March via an online event: https://www.youtube.com/watch?v=cGkYIjSwKQI

From now on all routes in this new network can be found online and are accessible for walkers. 'After many years of preparation, the day is finally here: the opening of walking network Amstelland' according to Jan van der Meij, project leader at Recreatie Noord-Holland. 'Walking is good for body and mind, especially in these corona times. Outside of the city lays a lot more space to go walking. Put on those walking shoes and discover Amstelland.'

This network connects pre-existing strolls and longers hiking paths to become one great hiking region. From Diemen to Aalsmeer and from Amsterdam via Amstelveen and Ouder-Amstel to Uithoorn. The routes are marked in both ways with sustainable route markers provided with a recognizable logo, coloured arrows and selection points. Rutger Burers, designer of the new hiking region, tells us: 'Walking in Amstelland offers a lot more green than you'd expect on the cities edges. It contains a suprising number of exclusive hiking paths.' There is a lot to discover on the new walking routes; panorama views with churches and windmills alongside the meandering Amstel river, parks, botanical gardens, picturesque villages and quiet farmland paths with waving reet next to canals and lakes. And all of this in Amsterdams' backyard!

Walking network Amstelland connects to the walking networks of Zuid-Holland and Utrecht. This makes it a very interesting area for long distance hikers aswell. On top of that, the Noord-Hollandpad, a long distance route crossing Noord-Holland, also covers parts of the walking network Amstelland.

A unique asset is the availabilty of an english translation of the walking network Amstelland on the website and in the app; this makes it easier for non-dutch speaking walkers to also fully enjoy the routes! On the information plaques along the routes you can find QR codes that link you to the translated pages of walking network Amstelland. It's also possible to select a language in the app (click on MEER in the menu) and to switch between english and dutch by simply tapping on the flag icon in the top right corner (make sure to clear your cache with CTR F5 if this function doesn't work immediatly).

Click here to start planning your first walk on the walking network Amstelland: https://wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten