wandelnetwerk

Het historisch stadscentrum aan de monding van de Vecht kent tegenwoordig ’s zomers en ’s winters een gezellige bedrijvigheid. De vestingwallen en het Muizenfort waren honderd jaar geleden van strategisch belang in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Muiderslot van Graaf Floris V is nu bij de internationale bezoekers bekend als Amsterdam Castle. In 2017 is de snelweg naar het zuiden verlegd en duikt onder de Vecht door. Op het terrein van de vroegere kruitfabriek ‘De Krijgsman’ zijn woningen gepland.