wandelnetwerk

De zuidelijke wadkwelder ‘Balgzand’ werd pas in 1846 ingepolderd en kreeg toen de naam ‘ Anna Paulowna’, naar de vrouw van Willem II: Anna, dochter van de Russische tsaar Paul I. De eerste bewoners van de polder werden in piepkleine huisjes langs de Molenvaart gehuisvest, in wat later de Gelderse Buurt ging heten. Het waren werkeloze sloebers uit Gelderland, die door een dominee waren overgehaald om de net drooggelegde polder te ontginnen. De zandige Westpolder bleek echter onvruchtbaar en de opbrengsten bleven mager. In Breezand ten noorden daarvan werden de eerste huizen na 1860 gebouwd, aan weerszijden van de Zandvaart. Pas in de jaren 1910-1920 kwam de kentering, toen bollentelers uit ‘De Zuid’ rond Lisse hier neerstreken, op zoek naar humusarme, kalkrijke gronden en goedkope werkkrachten. Na veel tegenslagen, zoals bollenziektes, de crisisjaren en de oorlogsjaren begon het in de jaren 1950 echt te renderen. En na de jaren 1970 ‘verbolde’ de polder helemaal, op wat nieuwbouwwijken na.