Startpunt Coolplein

Vanaf het kloppend winkelhart van Heerhugowaard vertrekken drie wandelroutes. Alle drie komen ze over de Middenweg, een van de oudste polderwegen van de droogmakerij Heerhugowaard (1631). De Middenweg was een belangrijke ontsluitingsweg van de Heerhugowaard. Eeuwenlang was de weg niet meer dan een zandpad met aan weerszijden een sloot en wat boerderijen. Pas in 1865 werd de Middenweg bestraat. De monumentale boerderijen staan er nog steeds.

  • De oranje route loopt langs de westrand van de droogmakerij. U wandelt langs het Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn en de nieuwe passantenhaven.
  • De blauwe route combineert de oude Middenweg met de nieuwe Waarderhout. Staatsbosbeheer beplantte dit gebied eind 20ste eeuw met snelgroeiende populieren, ter compensatie van de 19de-eeuwse houtkap door tuinderijen.
  • De langere groene route doet naast de Middenweg en de Waarderhout de open polder aan. Een van de hoogtepunten is de Molendijk, waarlangs in de 17de en 18de eeuw negen molens stonden. 

De groene route was Ommetje van de maand maart 2019. Lees hier het verslag van wandeljournalist Joop Duijs.